Smart Living

Key Concepts

Principal Investigator

Assoc Prof. Wiroon Sriborrirux
[email protected]

Life service layer for

  • Assisted living / wellness care (emergency alert)
  • Home environmental monitoring
  • Indoor security / surveillance
  • Smart home applications

Open Calls

  • Data Analytics for Health / Home informatics
  • Portable (medical-grade) health monitoring device
  • FPGA-based IP Camera / Surveillance system
  • Wireless backhual for Video / Voice streaming
  • Indoor Localization / Positioning (UWB)
  • Smart Air-conditioning for Healthy Living

ทำความรู้จักเซ็นเซอร์ตรวจวัดสุขภาพ Health Kit Set

นักวิจัย : รศ.วิรุฬห์ ศรีบริรักษ์ มหาวิทยาลัยบูรพา หัวหน้าโครงการ Smart Living For Smart City ในอดีตการจะทราบข้อมูลสุขภาพเบื้องต้นนั้นไม่ใช่เรื่องที่ง่ายนัก ผู้ป่วยต้องเดินทางไปที่คลีนิคหรือโรงพยาบาล บางครั้งกว่าจะรู้ว่ามีแนวโน้มเสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บ ก็อาจจะสายเกินไป...

โครงการเครื่องปรับอากาศอัจฉริยะเพื่อสุขภาพที่ดีของผู้อยู่อาศัย

นักวิจัย : ผศ.ดร.วิศิษฏ์ หิรัญกิตติ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ...

ภาพรวมโครงการ Smart Living แพลตฟอร์มพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ผู้สูงอายุให้ดีขึ้น

นักวิจัย : รศ.วิรุฬห์ ศรีบริรักษ์ มหาวิทยาลัยบูรพา หัวหน้าโครงการ Smart Living For Smart City ในหมวดของ Smart Living ถือเป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มสำคัญของ Smart City ที่เน้นเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ดีขึ้น...

QueQ ระบบการบริหารจัดการคิวยุคใหม่สำหรับสถานบริการทางสาธารณสุข

ทีมงานวิจัย บริษัท คิวคิว (ประเทศไทย) จำกัด ธุรกิจที่มีผู้เข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมาก ทำให้การจัดการคิวของผู้เข้ามารอนั้นสำคัญ เพราะถ้าจัดการไม่ดี ก็ทำให้เกิดความล่าช้า จนผู้เข้ามาใช้บริการไม่พอใจ...

เทคโนโลยีช่วยเหลือผู้บกพร่องทางสายตาด้วย “ตาคู่ใจ

ทีมนักวิจัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกับ นางสาวกันตินันท์ กิจจาการ ดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญและซับซ้อนที่สุดอวัยวะหนึ่งของมนุษย์ ซึ่งในประเทศไทยมีกลุ่มผู้โชคร้ายที่สูญเสียดวงตา พิการทางสายตาหรือมีดวงตาเสื่อมสภาพลง...

UCare แอปพลิเคชันเสมือนมีโรงพยาบาลในมือคุณ

ทีมงานนักวิจัย ผศ. คำรณ พิทักษ์ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และอุกฤษฏ์ โรจน์อนุสรณ์, สุมณฑา เจริญเผ่า, สาธิน ปึงพิพัฒน์ตระกูล, รัชนันท์ ศรีรัตนเมธ ปัญหาทางสาธารณสุข เป็นหนึ่งในเครื่องมือชี้วัดความก้าวหน้าของประเทศ ทุกวันนี้ปัญหาการรอคิว...

Real-Time Object Detection Inference Stage

รศ.ดร.วัฒนพงศ์ เกิดทองมี ([email protected]) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โปรแกรมตรวจจับวัตถุแบบเรียลไทม์ (Real-Time) ทำงานบนคอมพิวเตอร์ที่ปราศจากตัวเร่งการประมวลผล...

PawPal แอปพลิเคชันที่จะทำให้การดูแลสุนัขตัวน้อยของคุณเป็นเรื่องง่าย

มีงานวิจัยหลายฉบับกล่าวว่าเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับพวกเราหลาย ๆ คนก็คือสัตว์เลี้ยง และสัตว์เลี้ยงตัวน้อยที่คนนิยมเลี้ยงกันก็คือเจ้าสุนัขนั่นเอง ทั้งนี้ก็สอดคล้องกับความเห็นของนางสาว สิริญาพัทธ์ เทียนรุ่งศรี นายกสมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงไทย...

รีวิวการทำงานของ Smart Living & Safety Dashboard ระบบช่วยมอนิเตอร์ยามที่เกิดเหตุฉุกเฉินและสภาพแวดล้อมภายในที่พักอาศัย

หลังจากที่เราได้แนะนำอุปกรณ์อย่างสายรัดข้อมืออัจฉริยะและวงจรปุ่มกดช่วยเหลือไร้สายในบ้านในบทความที่ผ่านมา นี่เป็นเพียงตัวอย่างของบริการที่อยู่ในกลุ่มของ Smart Living ที่จะช่วยให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น ยังคงมีอีกหลายบริการที่เราจะพาไปแนะนำเพิ่มเติมหลังจากนี้...

“สายรัดข้อมือวัดสุขภาพ” ที่จะคอยบอกทุกความเคลื่อนไหวให้กับคุณ

ปัจจุบันผู้สูงอายุในประเทศไทยที่อาศัยอยู่อย่างลำพังโดยไม่มีลูกหลานอยู่ด้วยมีจำนวนมากขึ้น อันเกิดจากพฤติกรรมของสังคมเมืองที่เปลี่ยนไป การนำเทคโนโลยี IoT (Internet of Things)...