ข้อเสนอโครงการ

เสร็จสิ้นกันไปแล้วกับกิจกรรม Hackathon หัวข้อ “แอพพลิเคชั่นเพื่อสร้างความยั่งยืนในการเข้าสู่เมืองอัจฉริยะ”

เสร็จสิ้นกันไปแล้วกับกิจกรรม Hackathon หัวข้อ “แอพพลิเคชั่นเพื่อสร้างความยั่งยืนในการเข้าสู่เมืองอัจฉริยะ”โครงการ Smart City Startup Development  ภายใต้ “โครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0” เมื่อวันที่ 23 - 25 มีนาคม...

ประกาศรายชื่อทีมที่ผ่าน กิจกรรม Pitching Day ครั้งที่ 3

กิจกรรม Pitching Day ครั้งที่ 3 “Smart innovation & Smart big data” เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาเมือง โครงการ Smart City Startup Development ภายใต้”โครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0” วันอังคารที่...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบ Pitching Day ครั้งที่ 3

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบ Pitching Day กิจกรรม Pitching Day ครั้งที่ 3 “Smart innovation & Smart big data”เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาเมือง โครงการ Smart City Startup Development ภายใต้”โครงการ Innovation Hubs...

ประกาศเปลี่ยนแปลงวันจัดกิจกรรม Pitching ครั้งที่ 3

โครงการ Smart City Startup Development ภายใต้ “โครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0”   ขอประกาศเปลี่ยนแปลง วันจัดกิจกรรม Pitching ครั้งที่ 3 : Smart Innovation & Smart Big data “เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาเมือง”...

ประกาศรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม Pitching ครั้งที่ 3

* ส่งใบสมัครมาได้ที่: [email protected] โครงการ Smart City Startup Development ภายใต้ “โครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0” กิจกรรม “Pitching ครั้งที่ 3” ชื่อกิจกรรม Smart Innovation & Smart Big data...

ประกาศรายชื่อทีมที่ผ่าน กิจกรรม Pitching ครั้งที่ 2

โครงการ Smart City Startup Development ภายใต้ “โครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0” วันอาทิตย์ที่24 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.30 – 17.00 น. ณ ห้อง Jupiter Function Rooms 5 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบ Pitching Day ครั้งที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบ Pitching Day กิจกรรม Pitching ครั้งที่ 2 “Smart City ... Smart Technology” เทคโนโลยี...สู่การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ โครงการ Smart City Startup Development ภายใต้ “โครงการ Innovation Hubs...

เตรียมพบโซลูชั่น Smart Mobility ที่งาน Digital Thailand Big Bang 2017

ด้วยนโยบาย Thailand 4.0 ที่เน้นผลักดันประเทศให้ธุรกิจขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม หนึ่งในหัวใจสำคัญที่จะขับเคลื่อนให้บริการต่างๆ เติบโตได้นั้น คือการพัฒนาแพลตฟอร์มโครงสร้างพื้นฐานให้กับกลุ่ม Startup สามารถดึงข้อมูลและนำไปพัฒนาเป็นบริการต่างๆ ได้...

ประกาศรายชื่อทีมผู้ผ่าน กิจกรรม Pitching ครั้งที่ 1

ประกาศรายชื่อทีมผู้ผ่าน กิจกรรม Pitching ครั้งที่ 1 “Smart City … Smart Solution” แนวคิด...สู่การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ใน โครงการ Smart City Startup Development ภายใต้ “โครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0”...