เสร็จสิ้นกันไปแล้วกับกิจกรรม Hackathon หัวข้อ “แอพพลิเคชั่นเพื่อสร้างความยั่งยืนในการเข้าสู่เมืองอัจฉริยะ”

เสร็จสิ้นกันไปแล้วกับกิจกรรม Hackathon หัวข้อ “แอพพลิเคชั่นเพื่อสร้างความยั่งยืนในการเข้าสู่เมืองอัจฉริยะ”

เสร็จสิ้นกันไปแล้วกับกิจกรรม Hackathon หัวข้อ “แอพพลิเคชั่นเพื่อสร้างความยั่งยืนในการเข้าสู่เมืองอัจฉริยะ”โครงการ Smart City Startup Development  ภายใต้ “โครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0” เมื่อวันที่ 23 – 25...
ประกาศรายชื่อทีมที่ผ่าน กิจกรรม Pitching Day ครั้งที่ 3

ประกาศรายชื่อทีมที่ผ่าน กิจกรรม Pitching Day ครั้งที่ 3

กิจกรรม Pitching Day ครั้งที่ 3 “Smart innovation & Smart big data” เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาเมือง โครงการ Smart City Startup Development ภายใต้”โครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0” วันอังคารที่ 23 มกราคม 2561...
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบ Pitching Day ครั้งที่ 3

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบ Pitching Day ครั้งที่ 3

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบ Pitching Day กิจกรรม Pitching Day ครั้งที่ 3 “Smart innovation & Smart big data”เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาเมือง โครงการ Smart City Startup Development ภายใต้”โครงการ Innovation Hubs...
ประกาศเปลี่ยนแปลงวันจัดกิจกรรม Pitching ครั้งที่ 3

ประกาศเปลี่ยนแปลงวันจัดกิจกรรม Pitching ครั้งที่ 3

โครงการ Smart City Startup Development ภายใต้ “โครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0”   ขอประกาศเปลี่ยนแปลง วันจัดกิจกรรม Pitching ครั้งที่ 3 : Smart Innovation & Smart Big data “เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาเมือง”...
ประกาศรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม Pitching ครั้งที่ 3

ประกาศรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม Pitching ครั้งที่ 3

รายละเอียดโครงการ Pitching 3 ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ Pitching 3 PDF ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ Pitching 3 Word * ส่งใบสมัครมาได้ที่: [email protected] โครงการ Smart City Startup Development ภายใต้ “โครงการ Innovation Hubs...
ประกาศรายชื่อทีมที่ผ่าน กิจกรรม Pitching ครั้งที่ 2

ประกาศรายชื่อทีมที่ผ่าน กิจกรรม Pitching ครั้งที่ 2

โครงการ Smart City Startup Development ภายใต้ “โครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0” วันอาทิตย์ที่24 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.30 – 17.00 น. ณ ห้อง Jupiter Function Rooms 5 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค...