กิจกรรม Pitching Day ครั้งที่ 3 “Smart innovation & Smart big data”
เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาเมือง โครงการ Smart City Startup Development
ภายใต้”โครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0”
วันอังคารที่ 23 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 10.30 – 18.00 น. ณ ห้อง Studio โรงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศ

ในรอบนี้ขอประกาศรายชื่อทีมที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการ จำนวน 13 ทีม ดังนี้

 1. โปรแกรมประยุกต์การเข้าถึงข้อมูล สินค้าและ บริการของเมือง (TOWN PORTAL APPLICATION)
 2. ทุ่นวัดคุณภาพน้ำทะเลสำหรับการเพาะเลี้ยงหอย (Measuring sea water quality buoys for shellfish farming )
 3. ถังขยะฝาเปิดอัตโนมัติปลอดเชื้อโรคด้วยระบบละอองลอยอนุพันธ์อนุมูลอิสระ (Automatic Sanitized Trash Collector by Hydroxyl Radical Fumigation)
 4. ระบบตรวจเลขหมายตู้คอนเทนเนอร์อัตโนมัติ บริษัท Verily Vision (V-ACNR) (Verily Vision – Automatic Container Number Recognition system (V-ACNR)
 5. ระบบติดตามและตรวจจับด้วยกล้องสำหรับแจ้งเตือนเด็กติดอยู่ภายในยานพาหนะ (Car tracking and camera detection for alerts children trapped inside the vehicle)
 6. “จอง-จ่าย-จอด” (Reserve pay & park)
 7. โครงข่ายการตรวจวัดก๊าซมลพิษและการติดตามสารเคมีอัจฉริยะผ่านระบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Smart Gas Sensor Network for Air-pollution Monitoring and Chemical Tracking via Cloud Platform)
 8. ตู้ฝากของแบบอิเล็กทรอนิกส์ล็อค (Book a Box)
 9. S-child บัตรประจำตัวนักเรียน(S-Child Student Id Card)
 10. ไกด์มี – ระบบนำทางลานจอดรถไร้สาย (Guide Me – Wireless Parking Guidance Systems)
 11. จ่าเฉย 4.0 (Police dumies 4.0)
 12. อุปกรณ์ตรวจจับผู้ดื่มแอลกอฮอล์และผู้มีอาการง่วงนอนขณะขับรถ (Detectors of alcohol drinking and drowsy people while driving)
 13. ระบบติดตามผู้ป่วยและอุปกรณ์ทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา (Patients and medical equipment tracking of Burapha University Hospital)

ทางโครงการฯ ขอแสดงความยินดีกับทุกทีมที่ผ่านการคัดเลือกด้วยนะครับ

ขอบคุณรูปภาพจาก: Designed by Rwdd_studios / Freepik